Mindfulness

Skapa en positiv spiral på arbetsplatsen. Mitt mentala träningsprogram ger dig, och dina medarbetare, nya möjligheter att hantera stress.

Metoden bygger på en syntes av Mindfulness och Coaching – en syntes som är oslagbar när det gäller stresshantering. Mindfulness lär dig att vara i nuet och coaching verkställer och lär dig planera och skapa nya målsättningar.

8-veckors Stresshanteringsprogram

Stresshanteringsprogrammet sätter fart på företagets  goda krafter och minskar stressens skadeverkningar.

Programmet innehåller:
» Åtta träffar fördelade på 1-1½ timme per vecka.
» Praktisk handledning i Mindfulness och Coaching
» Teori om hur stress påverkar kroppen, tanken, känslan och själen
» Upplevelsebaserade övningar och Meditationer
» Reflekterande samtal
» Gruppsamtal
» Verktyg till nytänkande
» Målinriktade förändringsstrategier
» CD + arbetshäfte

Vet du om att kroppen säger ifrån på olika sätt

» Man kan känna sig trött på morgonen fastän man sovit länge och ostört flera nätter i rad
» Lida av sömnstörningar
» Känna sig likgiltig och inte bry sig om vad som händer eller reagerar annorlunda sätt i vardagliga situationer.
» Man kan få kort stubin och lätt bli irriterad
» Det kan uttrycka sig som fysiska symptom som ont imagen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning
» Ge muskelspänningar och yrsel
» Minnesstörningar, koncentrationssvårigheter

Vi kommer gärna till er arbetsplats och håller programmet och möjlighet till individuellt anpassat program finns

Forskning av ”Kraften av Mindfulness på arbetsplatsen” har visat att fördelarna med att träna Mindfulness är:

» Större integrering av att göra och att vara i livet
» Ökad tillgång till emotionell intelligens på arbetet och i privatlivet
» Mera klarhet och kreativt tänkande
» Ökad mottaglighet att se även det du vill blunda för
» Tid: tid för Dig själv, tid att stanna upp med dig själv och se dina kvaliteter
» Djupare insikt till hur arbete och sociala livet hänger ihop med ditt välbefinnande och meningsfullhet.
» Ökad energi och välbefinnande
» Större uppskattning till vad som verkligen är viktigt i livet
» En mera förfinad känsla av hur du vill vara
» En större känsla av vilka vägar du behöver vandra och vilka stigar du behöver uppleva innan du dör.

Källa: www.umassmed.edu/cfm