Ditt Personliga Ledarskap

Ta nästa steg i ditt ledarskap –

  • arbeta individuellt med ditt ledarskap utifrån din personliga stil
  • få ökad trygghet och kompetens om dig själv för att kunna leda andra med just ditt personliga ledarskap

I ett skräddarsytt individuellt ledarskapsprogram kartlägger vi din personliga ledarstil och kommunikationsprofil. Du får verktygen att tydligare nå fram till dina medarbetare och kollegor. Styrkan i att kunna leda sig själv speglar av sig i organisationen där du leder dina medarbetare mot teamets och organisationens mål

Vi arbetar med teori och praktiska övningar för att ge dig verktyg för ökad trygghet i ditt ledarskap. Inför utbildningen kommer du även att få göra en personprofil enligt DiSC för att kartlägga din stil.

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar i någon form av ledande befattning som t ex chef, ledare eller projektledare.

Ur Innehållet

  • Webbenkät – kartläggning av din specifika ledarstil och kommunikationsstil
  • Hur har andra personer påverkat den stil jag har idag?
  • Våga vara mer av dig själv och ändå kunna möta andra
  • Anpassning av egen kommunikationsstil till andra stilar?
  • ”Jag och min Motpol” – vår relation till de stilar vi själva har ”svårast” för
  • Utveckling av det personliga ledarskapet UL
  • Personliga mål för ledarskapet
  • Handlingsplan – nästa steg

Syfte: Nå ökad medvetenhet om dig själv och hur du kommunicerar och leder andra utefter din personliga stil för att kunna leda andra på ett hållbart, effektivt och funktionellt sätt.

Omfattning

Utbildningen är individuell och är upplagd på 1 heldag, 5 coaching samtal, 1 halvdags uppföljning

Anmäl dig här!

Skärmavbild 2014-01-29 kl. 9.01.50 AM