UL- Utvecklande Ledarskaps utbildning

Höstens öppna utbildning:  16-17 december 2015 och den 18 februari 2016

  • Vill du utveckla och nå framgång inom ditt ledarskap?
  • Vill du bli tryggare och starkare som ledare genom att utveckla din självinsikt?

Beskrivning

UL- Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan. Modellen bygger på Transformational leadership som  är en av världens mest kända ledarskapsteorier.

I det utvecklande ledarskapet utgår vi från  kärnvärden som att ledaren uppträder som  ett Föredöme och genom Personlig omtanke,  Motiverar och Inspirerar medarbetarna till  kreativitet, ansvar och prestationer.

Genom ökad självinsikt och utvecklat agerande  som ledare utveckla den egna arbetsgruppen för  att genom motivation och engagemang uppnå resultat i organisationen.

UL – bygger på ett coachande förhållningssätt, en metod som ingår i utbildningen.

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar i någon form av ledande  befattning som t ex chef, ledare eller projektledare.

 Omfattning

Utbildningen är upplagd på 2+1  dagar

Ur innehållet

  • ULL – 360 graders bedömningsformulär
  • Feedback på ditt ledarskap
  • Utvecklande Ledarskap – UL modellen
  • Metoder och teori för din egen ledarutveckling
  • Handlingsplan för din egen utveckling
  • Coachande förhållningssätt

Höstens öppna utbildning:  16-17 december 2015 och den 18 februari 2016