Om oss

IMG_0399Vi coachar, utbildar och inspirerar med syfte att motivera och stödja ledare och medarbetare att hitta nya förhållningssätt och perspektiv som leder till insikt och varaktiga förändringar. Det handlar om tydliga mål, motivation, yrkesroller, konflikthantering, kommunikationsträning mm.

Jag som driver Empowerment AMB AB heter Anna Björklund har en beteendevetenskaplig bakgrund och är organisationskonsult, professionell coach och  samtalsterapeut, utbildare och föreläsare. Med ett starkt nätverk av organisationskonsulter och coacher kan vi även erbjuda våra tjänster med större företag och flera kunder. Företaget ombildades 2010 från A Björklund Consulting sedan år 2002. Anna har erfarenhet av att arbeta både med stora organisationer, kommuner, myndigheter samt  medelstora och små företag. Fokus är för ledare och medarbetare som genom samtalet vill arbeta mot sina mål, eller vända svåra situationer till värdefull tillgång. En människa som lyfter blicken och lär känna sig själv finner ny kraft och nya perspektiv vilket gagnar både den egna personen och företaget.

Vad behöver du hjälp med? Kontakta mig så kan vi titta på ett samarbete utifrån era behov och förväntningar.

“Talent win games, but teamwork wins championships” – Michael Jordan

Vår affärsidé:
Vi utvecklar och stödjer ledare, grupper och organisationer att omsätta sina idéer och visioner till konkreta resultat.  Genom ökad medvetenhet och ansvar vill vi inspirera, motivera, stödja och utbilda ledare, medarbetare och privatpersoner att hitta nya förhållningssätt och perspektiv som leder till insikt och varaktiga förändringar. Utgångspunkten är tron på människan och på människans kraft och förmåga att skapa positiva förändringar.

Våra kunder:
Företag och organisationer inom det privata näringslivet och den  offentliga  sektorn.