Utveckla arbetsgruppen/teamet

Vill ni bli effektivare, tryggare, starkare, mer engagerade, motiverade, ta större ansvar, bli mer självständiga, få ett fungerande samarbete?
Ta vara på arbetsgruppens potential att öka samarbetet för att arbeta mer effektivt tillsammans och öka produktiviteten för att nå de uppsatta målen för er organisation. Många organisationer har program för att stärka sina ledare, vi hjälper er att aktivt stärka era medarbetare och lyfta fram medarbetaransvaret.

Hur väl fungerar din arbetsgrupp idag?
Vilka utmaningar står ni inför?
Känner ni igen frustrationen när värdefull tid och energi slösas bort i en arbetsgrupp med ineffektiva samverkansformer och kommunikationsmönster.

Vi hjälper er till framgångsrikt medarbetarskap.  Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgiften, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren. Gott medarbetarskap ger grund för yrkesstolthet och arbetsglädje.  Tydliga mål, roller och funktionell kommunikation är några av framgångsfaktorerna för att skapa effektiva arbetsgrupper.

Processbild 1

Vi erbjuder ett program som är uppbyggt i olika moduler. Där kan ni välja ett kortare eller längre program utifrån er organisations behov. Varje modul innehåller en blandning av teori, grupparbete och diskussioner. En viktig del i arbetet är att ta fram aktivitetsplaner för den fortsatta utvecklingen.

För att skapa en gemensam bild av utvecklingsarbete för få en utgångspunkt i gruppens nuläge att  utgå ifrån kan ni välja att göra en undersökning i form av exempelvis medarbetar-eller kundundersökning eller GDQ-analys. Vi hjälper dig med hela eller delar av den totala processen. Allt från planering, genomförande, redovisning, handlingsplan, utveckling och uppföljning. Vi erbjuder inga snabba lösningar. Att utveckla organisationen är ett fortlöpande arbete där uppföljning och fördjupning hjälper förändringsarbetet.

Kontakta oss för behovsinventering och förslag på utvecklingsplan