KBT & Psykosyntes

KBT är en modern terapiform som kan beskrivas som strukturerad, mål och problemorienterad. Den används framgångsrikt vid bland annat oro, fobi, missbruk, beroende, tvångstankar. Fokus ligger på individens tankar och beteenden och genom insikt, kunskap och träning kan dessa förändras och bytas ut. Hemuppgifter är en vanlig del av behandlingen.

Att arbeta med KBT samtal är att få insikt om inre värderingar och grundantaganden och hur vi kan ändra våra inlärda mönster. Att finna lösningar här och nu och inte i det förflutna är i fokus. Det är de  nuvarande tankarna och klientens mål om hur de vill leva sitt liv som är det väsentliga.

Mindfulness har på senare år blivit den sk tredje vågens KBT vilket hämtat sin inspiration ifrån österlänskt tänkande och filosofi som medveten närvaro och acceptans.

Psykosyntes – en psykologi med själ

Psykosyntes är:

» En utvecklingorienterad och öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling.
» Kännetecknas av en helhetssyn på människan som omfattar kropp, själ, känslor och intellekt.
» Fokuserad att se det friska i människan istället för att se till våra tillkortakommanden och begränsningar och utifrån från att var och en av oss bär på en outnyttjad potetential. I varje problem vi ställs inför finns en möjlighet till personligt växande och mognad.
» En mycket praktisk psykologi där individen uppmuntras att ta eget ansvar, att välja det som gagnar personen, att skapa en egen handlingsplan för livet och att följa den.
» Använder sig av flertalet tekniker som exempelvis vägledd meditation, gestaltning, måla, rollspel, som syftar till att etablera en hälsosam kontakt mellan medvetandet och det omedvetna för att vi på så vis ska lära känna oss själva bättre och leva mer harmoniskt.
» Den grundades i början på 1900-talet av den italienska läkaren och professorn Roberto Assagioli.

Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”       Roberto Assagioli