Grupphandledning

”Vi vill få handledning för att få hjälp med att hantera våra möten med de människor vi möter.”
”Hur behåller jag min professionella roll när mitt inre jag blir provocerad?”
”Varför går jag igång på vissa människor och har svårt att släppa taget om jobbet då jag kommer hem?”

Vi hjälper dig att skapa en trygg och kreativ miljö där vi tar tillvara på arbetsgruppens samlade kompetens genom processinriktad grupphandledning som ger utrymme för reflektion och samtal.

Fördelarna med en extern handledare är att gruppen kan fokusera på innehållet – handledaren håller i ramarna och ser till att tiden används på rätt sätt. Vi står för att bistå gruppen med praktiska metoder och beprövad vetenskapliga teorier gällande tex utvecklings- och gruppsykologi, grupprocesser, krisreaktioner, konflikthantering mm.

Exempel på innehåll

  • Reflektion över arbetets innehåll och speciella villkor
  • Din professionella yrkesroll och de utmaningar du ställs inför i mötet med andra
  • Förhållningssätt gentemot brukare, kunder, anhöriga och arbetskamrater
  • Samspelet mellan människor
  • Etiska dilemman
  • Förbättra arbetsklimatet
  • Stresshantering med mindfulness

Handledningstillfällen bygger på deltagarnas egna aktiviteter och behov. När alla i gruppen får utrymme att reflektera över sitt egna sätt att fungera i arbetet har handledningen även en personlighetsutvecklande funktion. Det är även ett kraftfullt instrument för en god psykosocial arbetsmiljö och förebygger stressrelaterade yrkesskador.

Kontakta oss idag

Kommentarer från deltagarna
”Jag uppskattar flexibiliteten, det gör att varje tillfälle känns meningsfullt oavsett vad man har med sig.”
” Anna har en lyhördhet och förmåga att plocka upp ett korn/ämne och utveckla det till något som är både tänkvärt och användbart”
” Vi får väldigt mycket praktiska uppgifter som har fungerat ute i praktiken”
” En modig handledare som har förmågan att gå vidare även när vi har fastnat. Det finns kraft i handledningen!”