Chefshandledning

Chefshandledning

Vill du utvecklas i din ledarroll? Chefshandledning ger dig ett unikt tillfälle vid varje handledningstillfälle där du får personligt stöd och en möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för dig i ditt ledarskap. God självkännedom är grunden för att utveckla dig själv och andra. Stor vikt läggs vid att hitta det egna personliga sättet att vara ledare.

Du bestämmer själv samtalets innehåll och vad du förväntar dig för resultat!

Chefshandledningen innebär bland annat att analysera den aktuella verkligeheten och finna vägar att kunna påverka, styra eller relatera till den på ett konstruktivt sätt. Att få inspiration i vardagen, sätta tydliga mål, hitta alternativa förhållningssätt, nya handlingsalternativ som man brottas med.

Chefshandledningen

    • Skapar en tydlig bild av situationer som påverkar ledarskapet
    • Synliggör och tacklar frågeställningar ur olika perspektiv
    • Ger dig insikt och kunskap om din ledarroll
    • Tydliggör nya förhållningssätt
    • Får dig att skapa aktiva val och handlingar

Anmäl ditt intresse

Kommentarer från deltagare
”Jag uppskattar flexibiliteten, det gör att varje tillfälle känns meningsfullt oavsett vad man har med sig.”
” Anna har en lyhördhet och förmåga att plocka upp ett korn/ämne och utveckla det till något som är både tänkvärt och användbart”
” Vi får väldigt mycket praktiska uppgifter som har fungerat ute i praktiken”
” En modig handledare som har förmågan att gå vidare även när vi har fastnat. Det finns kraft i handledningen!”