Handledning

Handledning för chefer och arbetsgrupper

Lyft blicken . Få nya perspektiv. Sätt gränser. Sträck ut en hand.

Chefshandledning - Är du ensam i din yrkesroll? Fördelarna av att ha en utomstående handledare är många. Du får ett unikt tillfälle vid varje handledningstillfälle där du får möjlighet att lyfta det som är viktigast för dig i ditt ledarskap.

Grupphandledning Många blir starka tillsammans. Grupphandledning är för arbetsgrupper som arbetar med möten mellan människor där arbetstagarna främst använder sig själva som redskap ex socialtjänst,  skola, och inom privat verksamhet.  Då kan det behövas ges utrymme för reflektion och samtal. Vi använder oss av processinriktad  handledning där deltagarna själva får möjlighet att reflektera över det som  händer i vardagsarbetet.

Kommentarer från deltagarna
”Jag uppskattar flexibiliteten, det gör att varje tillfälle känns meningsfullt oavsett vad man har med sig.”
” Anna har en lyhördhet och förmåga att plocka upp ett korn/ämne och utveckla det till något som är både tänkvärt och användbart”
” Vi får väldigt mycket praktiska uppgifter som har fungerat ute i praktiken”
” En modig handledare som har förmågan att gå vidare även när vi har fastnat. Det finns kraft i handledningen!”