Empowerment Coaching

Empowerment Coaching – vägen till framgång!

Vill du:

 • kunna öka förmågan att prioritera och känna dig säkrare i dina beslut?
 • känna trygghet i förändringsprocesser
 • utvecklas som nytillträdd ledare/medarbetare
 • skapa struktur på situationen
 • få tydligare fokus i yrkesrollen
 • bli tydligare i ditt sätt att kommunicera
 • öka ditt självförtroende

Då är Empowerment Coaching någonting för dig!

När det gäller coaching så handlar det om målsättning och målstyrning. Att du ska ta dig från nuvarande situation till ett önskat läge. Med fokus på lösningar och möjligheter.  Empowerment Coaching ger dig ökad motivation, medvetenhet, vilja och förmåga att ta ansvar för din förmåga att lyckas. Under utvecklingsprocessen ser vi till helheten. Min bakgrund som samtalsterapeut gör det lättare att lösa upp de knutar som kommer upp under resans gång.

Du kan förvänta dig ett bollplank, en person som ställer utmanande frågor, inspirerar, motiverar, stödjer och håller fokus framåt – mot målet. Du får ’tuff kärlek’ och jag kommer att sporra dig att lita på din intuition och din magkänsla

Alla Empowerment Coaching modulerna innehåller

 • Intervju och Personlig kartläggning
 • Samtal genom personliga möten, telefon eller skype
 • Arbetsmaterial
 • Fri e-post support

Moduler:

Lilla Paketet      6 tillfällen under 6 månader

Mellanpaketet 12 tillfällen under 6 månader

Stora Paketet   18 tillfällen under 6 månader