Samtalsterapi med KBT och Psykosyntes

Allt fler människor söker idag samtalsterapi för att få hjälp att finna större balans och harmoni i sig själva. Jag erbjuder samtalsterapi till Dig som kommit till den vändpunkt i livet där Du nu vill ta tag i allt som hindrar och begränsar dig, få insikt, förståelse och inte minst hitta vägen tillbaka till Dig Själv.

Alla söker sig till samtalsterapi av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om att:

» släppa taget om gamla negativa mönster
» personlig livskris
» traumabearbetning
» nedstämdhet, depression
» existentiella livsfrågor
» sorgebearbetning
» oro, panik och ångest
» utbrändhet, trötthet
» stärka sin självkänsla/självförtroende

Min arbetsmetod är en syntes av KBT-metodik och Psykosyntes. Båda en livsbejakande samtalsterapiform med en stark humanistisk grundsyn med tilltro till den egna individens potential och möjligheter och att vi alla bär på svaret inom oss. Konkreta insiktsgivande övningar och praktiskt arbete varvas med reflekterande samtal.

» Om KBT och Psykosyntes