Coachutbildning

Under de senaste åren har jag coachat chefer som känner att de vill mer med  sitt ledarskap. Det har växt fram ett behov av att ta coachingen ett steg  längre och att själva bli coach!

– Anna, vad är det du gör egentligen som gör att du når fram och skapar  framgång? Jag vill också lära mig att coacha men har inte möjlighet eller lust  att gå i grupp eller tid att anpassa mig efter ett schema. – Kan inte du lära  mig?

Detta har lett till att jag idag lär ut grunderna och tekniken i  coachingens metodik och förhållningssätt till enskilda och grupper.

ICF:s kriterier för coaching tillämpas och vi varvar teoretiska pass med praktiska övningar. Utbildningen skräddarsys för dig som är chef eller för en  mindre grupp.

Stärk ditt chefskap – bli coachande

Vill du effektivisera och professionalisera ditt ledningsarbete? Öka  organisationens förmåga att ta eget ansvar? Bli då en coachande chef. Med ett coachande förhållningssätt skapar du motivation och delaktighet som får både dig och dina medarbetare att växa och därmed nå bättre resultat. Att bli en diplomerad coach är en bra kompetensutveckling som gagnar dig, dina medarbetare och din arbetsgivare.

Tillsammans lägger vi upp och skräddarsyr din utbildning. Den blir unik för just dig och kommer att ge dig praktiska metoder och kraftfulla verktyg så att du kan coacha och leda dina medarbetare, både som individer och som grupp, till bättre resultat.

Coachutbildning för chefsgrupper

För grupper anpassas utbildningen efter gruppens behov och önskemål. Här kan vi dessutom använda oss av dynamiken som alltid uppstår i en grupp. Varje chef ska känna att den fått verktyg och kunskap i coaching.